Ne mutam!

Dum, 28 aprilie 2013

Am decis sa ne mutam la o noua adresa:

slovavie.blogspot.com

Adresa de aici, de pe wordpress.com, ramane valabila, avand la dispozitie postarile de arhiva.

Reclame

Pentru Părintele duhovnic…

Mie, 27 octombrie 2010

Azi, cu ocazia praznicului Sf Dimitrie din Basarabov, cel ce ne este duhovnic prin smerita predică a vieții sale, la care neobosit adaugă rugăciunile pentru cei care îi cer ajutorul, vă pun înainte o rugăciune către Maica Domnului pentru Părintele duhovnic pe care am găsit-o într-o carte de rugăciuni și de care cred că avem nevoie cu toții.

Părintele Rafail Noica atrăgea atenția cu ani în urmă că, pentru ca relația credincios – duhovnic – Dumnezeu să fie completă, este nevoie ca și credinciosul să se roage lui Dumnezeu pentru duhovnicul lui, fie direct, fie prin Maica Domnului și sfinți. Sfatul și binecuvântarea duhovnicului capătă cu adevărat substanță numai atunci când credinciosul devine împreună-rugător cu duhovnicul, dar și rugător către Dumnezeu pentru duhovnic.

Prin urmare, iată:

Rugăciune către Maica Domnului pentru părintele duhovnic

O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Împărăteasa Cerului și a pământului, ascultă strigarea sufletului meu și primește păcătoasa mea rugăciune, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, pe care o aduc pentru părintele meu duhovnic, îndureratul robul Tău (N). Fii lui întotdeauna Călăuzitoare și în toată vremea însoțește-l și îngrădește-l pe el cu sfinții îngeri. Întărește-l când este treaz, păzește-l când doarme, mângâie-l când plânge, îmbărbătează-l când este trist, izbăvește-l de dureri, slobozește-l de clevetire, ridică-l când este în neputință, biruiește-i pe demonii ce luptă împotriva lui și în primejdie de moartă îl ajută. În fiecare zi îl arată înfricoșător pentru vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, pentru ca ei să știe că el este robul Tău, Maica lui Dumnezeu, Care L-ai născut pe Domnul și Împăratul, Căruia I se cuvine cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Maica Domnului, îmblânzește inimile oamenilor celor răi care se ridică asupra lui. Tu vezi osteneala și durerea părintelui meu duhovnic (N), durerile lui doar Tu singură le cunoști. Tu îi știi toate tainele sufletului, caută cu milostivire la el din cer, ușurează-i suferința, acoperă-l cu acoperământul Tău, cercetează-l pe el cu mila Ta cea cerească, trimite-i binecuvântare în toate faptele lui și-i dăruiește ajutorul Tău cel nevăzut și, cu sfintele lui rugăciuni, dă-mi și mie smerenie, mustrare de conștiință, răbdare, blândețe, curăție, tăcere și mă acoperă de toate năpastele și de vrăjmașii cei văzuți și cei nevăzuți. Amin.

 


Hristos a Înviat!

Dum, 4 aprilie 2010

Învierea Domnului (I Anastasis, în gr.) / (orthodoxwiki.org)

 

Sosit-a Ziua Învierii, când așa mărturisim despre Hristos, Mântuitorul nostru:

Hristos a Înviat din morți cu moartea pe moarte călcînd și celor din morminte viață dăruindu-le!

Am selectat cateva cantari ale acestei sarbatori:

Schitul LACU – Hristos a Înviat… [de pe Trilulilu.ro]

Mrea SIHASTRIA – Cantarile Invierii [Trilulilu.ro]

Cantari din slujba Invierii [Schitul LACU]

Icoana Învierii Mântuitorului o găsiți pe orthodoxwiki.org, de unde am afișat-o și noi pe această pagină.


În Sâmbăta Mare…

Sâm, 3 aprilie 2010

Coborârea Mântuitorului de pe Cruce (orthodoxwiki.org)

 

În Sâmbăta Mare, începînd din Vinerea Mare, de la Prohod, așa cântăm despre Mântuitorul nostru și al întregii lumi:

Cu trupul adormind ca un muritor, Împărate și Doamne, a treia zi ai înviat pre Adam din stricăciune ridicînd și moartea pierzîndu-o, Paștile nestricăciunii, lumii de mântuire.

Să ascultăm această frumoasă cântare la Schitul românesc Lacu de la Muntele Athos:

Cu Trupul adormind… [Schitul LACU]

Icoana Coborârii Mântuitorului de pe cruce o o găsiți pe orthodoxwiki.org, de unde am afișat-o și noi pe această pagină.


Din frumusețile Postului mare…

Mar, 23 februarie 2010

Va propun una dintre cele mai frumoase rugăciuni ale Ortodoxiei, rugăciune specifică Postului Mare, preluată aici din Miezonoptica pentru toate zilele din Ceaslov.

Rugăciunea Sfântului EFREM SIRUL

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, depărtează-l de la mine. (o metanie)

Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. (o metanie)

Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

Apoi aceste patru stihuri, în trei stări (adică, de trei ori), cu 12 închinăciuni:

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. (o închinăciune)
Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul. (o închinăciune)
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. (o închinăciune)
Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. (o închinăciune)

Apoi, din nou:

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, depărtează-l de la mine. (o închinăciune)

Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. (o închinăciune)

Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. (o metanie mare)

Tuturor dorim un post cu mult folos duhovnicesc…


RAFAIL Noica [rafailnoica.wordpress.com]

Mie, 30 septembrie 2009

Un blog pe care l-am descoperit de curand, având cuvintele de folos ale Ieromonahului RAFAIL Noica:

RAFAIL Noica [wordpress.com]


Sfântul Ierarh Mucenic ANTIM Ivireanul

Lun, 28 septembrie 2009

La 27 septembrie, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române este menționat unul dintre ierarhii care au trasat urme adânci în istoria duhovnicească a neamului românesc și a vecinilor. Dragostea sa precum și urmarea cu dragoste a rânduielii pe care Dumnezeu a pus-o în viața sa dovedesc cu prisosință asumarea ascultării monahale în raport direct cu Dumnezeu, mergând până la jertfa totală de sine prin mucenicie.

Troparul praznicului Sf Antim ne arată pe scurt dar foarte cuprinzător viața sfântului:

Sfinte Părinte, Ierarhe ANTIM, cu vrednicie ai rânduit păstori și învățători turmei tale și cu înțelepciune dumnezeiască ai revărsat râurile sfintelor tale cuvinte. Viața ai pus-o pentru păstoriții tăi și cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos Dumnezeu, pe Care roagă-L, Sfinte Părinte Ierarhe ANTIM, să dăruiască pace și mare milă celor ce săvârșesc sfântă pomenirea ta.

De asemenea, acatistul Sf Ier ANTIM ne ajută în rugăciunile îndreptate către el.

Pentru rugăciunile Sfântului Mucenic TEODOSIE, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!