Pentru Părintele duhovnic…

Mie, 27 octombrie 2010

Azi, cu ocazia praznicului Sf Dimitrie din Basarabov, cel ce ne este duhovnic prin smerita predică a vieții sale, la care neobosit adaugă rugăciunile pentru cei care îi cer ajutorul, vă pun înainte o rugăciune către Maica Domnului pentru Părintele duhovnic pe care am găsit-o într-o carte de rugăciuni și de care cred că avem nevoie cu toții.

Părintele Rafail Noica atrăgea atenția cu ani în urmă că, pentru ca relația credincios – duhovnic – Dumnezeu să fie completă, este nevoie ca și credinciosul să se roage lui Dumnezeu pentru duhovnicul lui, fie direct, fie prin Maica Domnului și sfinți. Sfatul și binecuvântarea duhovnicului capătă cu adevărat substanță numai atunci când credinciosul devine împreună-rugător cu duhovnicul, dar și rugător către Dumnezeu pentru duhovnic.

Prin urmare, iată:

Rugăciune către Maica Domnului pentru părintele duhovnic

O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Împărăteasa Cerului și a pământului, ascultă strigarea sufletului meu și primește păcătoasa mea rugăciune, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, pe care o aduc pentru părintele meu duhovnic, îndureratul robul Tău (N). Fii lui întotdeauna Călăuzitoare și în toată vremea însoțește-l și îngrădește-l pe el cu sfinții îngeri. Întărește-l când este treaz, păzește-l când doarme, mângâie-l când plânge, îmbărbătează-l când este trist, izbăvește-l de dureri, slobozește-l de clevetire, ridică-l când este în neputință, biruiește-i pe demonii ce luptă împotriva lui și în primejdie de moartă îl ajută. În fiecare zi îl arată înfricoșător pentru vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, pentru ca ei să știe că el este robul Tău, Maica lui Dumnezeu, Care L-ai născut pe Domnul și Împăratul, Căruia I se cuvine cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Maica Domnului, îmblânzește inimile oamenilor celor răi care se ridică asupra lui. Tu vezi osteneala și durerea părintelui meu duhovnic (N), durerile lui doar Tu singură le cunoști. Tu îi știi toate tainele sufletului, caută cu milostivire la el din cer, ușurează-i suferința, acoperă-l cu acoperământul Tău, cercetează-l pe el cu mila Ta cea cerească, trimite-i binecuvântare în toate faptele lui și-i dăruiește ajutorul Tău cel nevăzut și, cu sfintele lui rugăciuni, dă-mi și mie smerenie, mustrare de conștiință, răbdare, blândețe, curăție, tăcere și mă acoperă de toate năpastele și de vrăjmașii cei văzuți și cei nevăzuți. Amin.

 

Reclame