RAFAIL Noica [rafailnoica.wordpress.com]

Mie, 30 septembrie 2009

Un blog pe care l-am descoperit de curand, având cuvintele de folos ale Ieromonahului RAFAIL Noica:

RAFAIL Noica [wordpress.com]

Reclame

Sfântul Ierarh Mucenic ANTIM Ivireanul

Lun, 28 septembrie 2009

La 27 septembrie, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române este menționat unul dintre ierarhii care au trasat urme adânci în istoria duhovnicească a neamului românesc și a vecinilor. Dragostea sa precum și urmarea cu dragoste a rânduielii pe care Dumnezeu a pus-o în viața sa dovedesc cu prisosință asumarea ascultării monahale în raport direct cu Dumnezeu, mergând până la jertfa totală de sine prin mucenicie.

Troparul praznicului Sf Antim ne arată pe scurt dar foarte cuprinzător viața sfântului:

Sfinte Părinte, Ierarhe ANTIM, cu vrednicie ai rânduit păstori și învățători turmei tale și cu înțelepciune dumnezeiască ai revărsat râurile sfintelor tale cuvinte. Viața ai pus-o pentru păstoriții tăi și cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos Dumnezeu, pe Care roagă-L, Sfinte Părinte Ierarhe ANTIM, să dăruiască pace și mare milă celor ce săvârșesc sfântă pomenirea ta.

De asemenea, acatistul Sf Ier ANTIM ne ajută în rugăciunile îndreptate către el.

Pentru rugăciunile Sfântului Mucenic TEODOSIE, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!


Sf Ier Mc TEODOSIE de la Brazi

Mar, 22 septembrie 2009

În pleiada de sfinți ai României, între vrednicii ierarhi care luminează în istoria acestui veac și a celui viitor ca niște sfeșnice drumul Bisericii Ortodoxe, singura cu adevărat drept-slăvitoare, îl prăznuim la 22 septembrie pe Sfântul Ierarh Mucenic TEODOSIE de la Mănăstirea Brazi.

O prezentare succintă a vieții și martiriului său puteți găsi la pagina: Viața Sf Ier Mc TEODOSIE de la Brazi.
Cu atât mai mult, adevărată laudă se cuvine a aduce prin Acatistul Sf Ier TEODOSIE de la Brazi (sau, în locația originală: Acatistul Sf Ier Mc TEODOSIE de la Brazi).

Cum noi nu ne pricepem a lăuda așa un sfânt, lăsăm troparul iscusit întocmit de către Biserică să aducă cinstirea cuvenită:
Arătatu-te-ai, Ierarhe Teodosie, sfeșnic pururea luminos și mare apărător al Bisericii lui Hristos. Strălucit-ai, prin slujire și mucenicie, ca o jertfă preacurată, aducăndu-te Stăpânului tuturor; slăvim pomenirea ta, rugând pe Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă.

Pentru rugăciunile Sfântului Mucenic TEODOSIE, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!